Nordhordland kristne grunnskole

Ikke fra Nordhordland kristne grunnskole?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Informasjon


Nordhordland Kristne Grunnskole avvikler bruken av Itslearning fra og med skoleåret 2018/2019.

For generelle henvendelser til skolen kan dere bruke [email protected]

Se ellers hjemmesiden vår : nhkg.no.


VI takker Itslearning for gode år med denne læringsplattformen.
07.09.2018 12:44